Sankt Vladimir den apostoliske konge af russerne 15. juli

Sankt Vladimir den apostoliske konge af russerne 15. juli

Sankt Vladimir, apostlens konge af russerne, var søn af herskeren over Kiev Svyatoslav. Han blev født i år 958 e.Kr.

Hans mor hed Malusha, og hun var først tjener for sin mands mor, altså den hellige dronning Olga, som var den første, der blev kristen i Rusland og førte mange til fromhed.

Når Vladimir optaget tronen τfra Kiev, først var han hedning, og han opførte sig sådan. Han tog mange koner og havde 12 sønner og 11 døtre.

Men så, med hans hellige bedstemors inderlige bønner og den guddommelige oplysning, siges der mange pointer om hans omvendelse til kristendommen, han troede på Kristus og blev døbt i Kiev.

Han giftede sig med søsteren til den byzantinske kejser Basil II Bulgaroktonos, Anna og rev alle de idoler, der fandtes i landet, ned. Han døbte de fleste russiske kristne og byggede to fine kirker i Kiev.

Hans liv ændrede sig radikalt, og han blev en sand kristen og hjalp meget til kristendommens udbredelse. Han døde fredeligt den 15. juli i år 1015 e.Kr.

Sankt Vladimirs dag
St. Vladimir Beskytteren,
Sankt Vladimir,
Sankt Ioannis Vladimiros,
Sankt Vladimir
Sankt Ioannis Vladimir, Sankt Olga, Kiev,