Sankt Stefanus den første martyr 27. december

Sankt Stefanus den første martyr 27. december

Ο Stephanos han havde viet sit liv til sin forkyndelse evangelisk tale og velgørenhedsaktion. For sit bidrag og sine dyder blev han hædret med gaven til at udføre mirakel. Med denne gave helbredte han de syge og beviste Kristi kraft. Med sin dybe teologiske uddannelse væltede han let jødernes skepsis over for Kristi værk, hvilket fremkaldte deres vrede og misundelse.

Og som Bibelen siger:

Stefanos, fuld af tro og magt, skaber monstre og store tegn blandt folket.

(Apostlenes Gerninger, v8-15, g1-60)

Men jøderne var fordomsfulde og udløste bagvaskere blandt folket, som spredte det budskab, at de hørte Stefanus spotte Moses og Gud.

I anledning af disse bagtalelser, som de selv havde anstiftet, greb de derfor Stephen med had og førte ham for kongressen, for at han kunne undskylde.

Stefanos' undskyldning var et eksempel på dristighed og mod. Helt uforskrækket udløste han tordnende ord mod jøderne.

Så stenede jøderne ham, overvundet af had, til døde.

Mens jøderne slæbte ham til martyrdøden, blev Stephens store tilgivelse vist, efter at han sagde til Gud

Herre, pålæg dem ikke denne synd

Herre, tilregn dem ikke denne synd.

Sankt Stefans mirakler

Hellig for den kristne kirke kaldes han

første vidne, fordi han var den første, der vidnede