Begravelsessekvens Anania Kousteni. 17/5/2021

Dødeligt efterfulgt af Anania Kousteni.

I et klima præget af smerte, knusning og Elsker almindelige mennesker overholdt de foreskrevne foranstaltninger for at forhindre spredning af Corona-virussen og deltog i begravelsesoptoget for den salige ældste Ananias Koustenis.

Den velsignede Ældstes tabernakel er blevet placeret til ære i det hellige tempel Agios Andreas Petralonoog i dag blev udvandringsoptoget af den mest ærbødige Metropolit af Hydra, Spetses og Aegina, hr. Ephraim, udsanget, som også overbragte den velsignede ærkebiskops ønsker om en god fremtid.

Begravelse, Exodus-sekvens, Dormition p. Ananias, p. Ananias Koustenis, p. Ananias Kousteni,
Fader Anania Kousteni,
taler af Anania Kousteni,
taler af Anania Kousteni,
anania kosteni bøger,
sund anania kosteni,
Fader Ananias Kostenis taler,