Salme 17, Når der er et jordskælv eller en katastrofe, oversvømmelse og lyn.

Salme 17, Når der er et jordskælv eller en katastrofe, oversvømmelse og lyn.

Til sidst til Herrens søn David, som talte ᾠdes ord til Herren denne dag, da Herren udfriede ham fra alle hans fjenders hånd og fra Sauls hånd

2 Og han sagde, jeg elsker dig, Herre! strøm min.

3 Herre, min fæstning og min tilflugt og min vejleder. Min Gud er min hjælper, jeg håber på ham, min forsvarer og min frelses horn og min opfatter.

4 gange påkalder jeg Herren, og jeg er frelst fra mine fjender.

5 De omringede mig med Dødens Smerte, og Uretfærdighedens Strømme forfærdede mig.

6 Guds Guder omringede mig, de kom med Dødens Snarer.

7 Og i min Nød påkaldte jeg HERREN og råbte til min Gud; han hørte min Røst fra sit hellige Tempel, og mit Skrig kom for ham i hans Øren.

8 Og Jorden skælvede og skælvede, og Flodernes Grundvold rystede og rystede, fordi Gud var vred på dem.

9 Røg steg op i hans Vrede, og Ild optændte hans Ansigt, Græn steg op fra ham.

10 Og han bøjede Himlen og kom ned med en Klump under sine Fødder

11 Og han steg op til Keruberne og fløj, han fløj på Vindenes Vinger.

12 Og han lagde Mørke i sit Skjul, sit Telt omkring sig, mørkt Vand i Luftskyer.

13 Fra Synet for ham spredtes Skyerne og Ildskul.

14 Og Herren tordnede fra Himlen, og den Højeste gav sin Røst.

15 Han sendte pile og spredte dem, og lyn fyldte dem og forvirrede dem.

16 Og Vandets Kilder blev frembragt, og Verdens Grundvold blev opdaget ved din Lovprisning, O Herre, ved inspirationen af ​​din Vredes Aand.

17 Send fra det høje og modtag mig, modtag mig fra mange vande.

18 Frels mig fra mine stærke Fjender og fra dem, som hader mig, fordi de har styrket sig imod mig.

19 De hjalp mig på min nøds dag, og Herren var min støtte

20 Og før mig ud i det fri, lad mig gå, thi du vil have mig.

21 Og må Herren lønne mig efter min retfærdighed, og efter mine hænders renhed må han lønne mig,

22 fordi jeg holdte Herrens Veje og ikke vendte mig bort fra min Gud,

23 thi alle hans Forbrydelser er foran mig, og hans Ret er ikke viget fra mig

24 Og jeg er ren med ham, og jeg er bevaret fra min Misgerning.

25 Og Herren vil lønne mig efter min retfærdighed og efter mine hænders renhed for hans øjne.

26 vær hellig med den hellige, og vær uskyldig med en uskyldig,

27 og efter den udvalgte skal du blive udvalgt, og efter den skæve skal du fordreje.

28 fordi du frelser et ydmygt folk og ydmyger de stoltes øjne.

29 For du tænder min lampe, Herre min Gud, du tænder mit mørke.

30 for i dig undslipper jeg fælden, og i min Gud overvinder jeg en mur.

31 Min Gud, hans vej er uskyldig, Herrens ord brænder, han er en forsvarer for alle, som håbe på ham.

32 Thi hvilke Guder foruden Herren, og hvilke Guder foruden vor Gud?

33 Gud, som omgiver mig med styrke og har gjort min vej ren;

34 gør mine Fødder som en Hjortes og paa mine Vævers Højde;

35 lærer min Haand i Krig og gør en Bue, mine Arme ere af Kobber;

36 Og du gav mig Frelsens Værn, og din højre Haand min Forstand, og din Opdragelse opreiste mig til Enden, og denne din Oplæring lærer mig.

37 Du har gjort mine Skridt under mig, og mine Skridt er ikke blevet svage.

38 Jeg vil forfølge mine fjender og gribe dem og ikke vende tilbage, førend de er udryddet.

39 Jeg plager dem, og de kan ikke bestå, de falde under mine Fødder.

40 Og du har overlevet med Styrke til Krig, og du har ført med mig alle dem, som var genstridige imod mig, under mig.

41 Og du har ført mine Fjender mod Syd, og du har udryddet dem, som hader mig.

42 de råbte, og der var ingen Frelser, til Herren, og han hørte dem ikke.

43 Og jeg vil forædle dem, som de svæver for vinden, jeg vil glatte dem som leret på firkanterne.

44 Fjern mig fra Folkets Modstand, gør mig til Folkeslagenes Overhoved. mennesker, som jeg ikke kender, tjener mig,

45 Adlyd mig for Ærens Øre, fremmedes Børn, som lyver for mig,

46 udlændingesønner blev gamle og befriede sig fra deres trængsel.

47 Så sandt Herren lever, og lovet være min Gud, og ophøjet være min frelses Gud,

48O Gud, du har hævnet dem begge, og du har lagt folk under mig,

49 min befrier fra mine fjenders vrede, løft mig op fra dem, der gør oprør mod mig, fri mig fra den ugudelige.

50 Derfor bekender jeg for dig i Folket: Herre, og for dit Navn synger jeg,

51 ophøje hans Konges Frelse, og hvis Barmhjertighed er mod hans Christus, David og hans Sæd til evig Tid.

salme david,
salme davids 22,
salme davids 24,
salme davids 134,
salme davids 21,
salme david 50,
Davids salme for sundhed,
salme david 82,
salme david
salme david 90 oversættelse,
salme david 90,
Davids salme om tungeædere,
davids salme til genforbindelse,
Davids salme om sygdom,
en salme af David om uretfærdighed,
salme david om kærlighed,
davids salmer,
davids salmer,
salme david om baskania,
Davids salmer bog,
Davids salme om penge,
davids salme til bryllup,
davids salme om graviditet,
Davids salme for arbejde,
Davids salme om domstolene,
salme davids fortolkning,
davids salme for succes,
salme david om at finde arbejde,
Davids salme for fjender,
Davids salme om arbejde,
undtagen salme david,
davids salmer,
Davids salme om vrede,
Jonathan og David,
Davids salme
en Davids salme til dem, der sover,
Davids salme til held,
salmer af david sæder,
salme david om penge,
salme david oversættelse 27,
salme david oversættelse,
salme 6 david oversættelse,
salme david 38 oversættelse,
salme david 57 oversættelse,
50 salme david oversættelse,
salme david 45 oversættelse,
salme 17 david,
salme david lg,
Davids salme om økonomiske problemer,
david,
david,
Davids salme om feber,
Davids salme for smerte,
Davids salme til beskyttelse,
halvtredsindstyvende salme david,
første salme david
salme david vogn,
salme david lg,
davids salme om at finde arbejde,
davids salme
Davids salme for sundhed
davids salme 90,
davids salme 50,
davids salme 25,
davids salme 23,
salme david super sundhed,
salme david for søvn,
davids salme til oplysning,
salme david 150,
salme david 10,
salme david 112,
salme david 13,
salme david 108,
salme david 19,
salme david 127,
salme david 17,
salme davids 1,
salme david 24,
salme david 26,
salme david 23,
salme david 25,
salme david 22,
salme david 24 oversættelse,
salme david 27,
salme david 2,
salme 20 david,
salme david 34,
salme david 35
salme david 34 oversættelse,
salme david 3,
salme david 38,
salme david 39,
salme david 3 oversættelse,
3 salme david,
salme david 45,
salme david 4,
salme david 42,
salme david 43,
salme david 41,
salme david 40, oversættelse salme david 4,
salme david 56,
salme david 57,
salme david 55,
salme david 5,
salme david 51,
salme david 54,
salme 5 david,
salme david 6,
salme david 68,
salme david 67,
salme david 65,
salme david 60,
salme david 64,
salme david 63,
salme david 61,
6 salme david,
salme david 7,
salme david 70,
salme david 75,
salme david 77,
salme david 73,
salme david 72,
salme david 74,
salme david 76,
7 salme david,
salme david 85,
salme david 86,
salme david 80,
salme david 84,
salme david 8,
salme david 83,
salme david 88,
8 salme david,
salme david 99,
salme david 91,
salme david 96,
salme david 9,
salme david 94,
salme david 97,
9 salme david,