Salme 51 For at de hårdhjertede herrer må være nådige og ikke skade folket.

Salme 51 For at de hårdhjertede herrer må være nådige og ikke skade folket.

Mod τværen Sankt Arsenios af Kappadokien, åndelig far til Agios Paisios, Salme 51 tjente de mennesker, der blev tortureret af de herskere, der regerede dem, og beder Gud om at forbarme sig over dem og ikke forlade dem.

Det er godt at læse den hver dag.

Salme 51

Selvfølgelig er dette kun en religiøs og historisk tekst og har intet at gøre med de dage, vi lever i. Det er kun til undersøgelse og udførelse af vores religiøse pligter.

ΤΙ Εγκάυχα ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἁμέν;

Αδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου · ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονηνοέηακονηνοένό.

Ηγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τόλλανννολλακ (sang).

Du har altid elsket verberne til at synke, talt svigagtigt.

Διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι σε εἰς τέλος ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. (sang).

Όψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν γελμσζ γελμσον

Ιδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.

Egὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Εξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ .νομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.

Salme 51, Davids salme, psalter, psalter, Metropolitan of Morphou,