Salme 93 til Gud for at oplyse folket, som skaber problemer i nationen og oprører folket.

Salme 93 til Gud for at oplyse folket, som skaber problemer i nationen og oprører folket.

Ifølge Saint Paisios brugte hans ældste, som var den hellige Arsenios af Cappadocia, Davids salmer forskelligt til hver lejlighed.

det psalter han har stor magt sagde han. Især hvis det efterfølges af bønner og rosenkrans bagefter!
Salme 93 som den hellige Arsenios sagde, at den på det tidspunkt skulle læses af folk, der konstant havde problemer medχvæsener, fordi de blev behandlet umenneskeligt, havde store og uudholdelige skatter og ikke forsvarede deres land mod fjenderne.

Det skal bemærkes, at Sankt Arsenios fra Kappadokien var en af ​​de flygtninge, der kom fra Farasa i Kappadokien.

Salme 93 følger

Ψαλμός τῷ Δαυίδ, τετράδι Σαββάτου.

ΘΕΟΣ ἐκδικήσεων Κύριος, Θεὸς ἐκδικήσεων ἐπαρρηστοσα.

2 ὑψώθητι ὁ κρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῑηννονρςς

3 πως πότε ἁμαρτωλοί, Κύριε, ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυϽχήσκαυϽχήσ

4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν, λαλήσουσι πάντεϼαμντεϳμοννο

5 τὸν λαόν σου, Κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομνοαυν ἐνουν

6 χήραν καὶ ὀρφανὸν ἀπέκτειναν, καὶ προσήλυτον ἐφόνευυφόνευυ

7 καὶ εἶπαν · οὐκ ὄψεται Κύριος, οὐδὲ συνήσει ὁ ΘεὸϦ Θεὸώ το.

8 σύνει δή, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ · καί, μωροί, ποτὲ φρονήσαττ.

9 ὁ φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ ἀκούει; ἢ σας πλάσας τὸν ὀφθαλμὸν οὐχὶ κατανοεῖ;

10 ὁ παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει; ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν;

11 Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπωνμ ὅτοινθρώπωνμ ὅτο

12 μακάριος ὁ θν ἂν παιδεύσῃς, ύύριε, καὶ ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν

13 τοῦ πραΰναι αὐτὸν ἀφ᾿ .μερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ ὀρυωα ἕως οὗ ὀρυγ.

14 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος ὸὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ὴὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὐὐκ ἐγκαταλείψει,

15 ἕΩς ὗἐ Δικαιοσύνη ἐπιστρψῃψῃ ἰἰς κρίσιν καὶ ἐἐόμενοι αὐτῆς πάντες ἱὐ ὐὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. (sang).

16 τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένοις; ἢ τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ τοὺς ἐργαζομένους τὀνννα τὀννον ;

17 εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἐβοήθησέ μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησε ῴκησε .

18 εἰ ἔλεγον · σεσάλευται ὁ πούς μου, τὸ ἔλεός σου, Κμοιμεμοριΐ.

19 κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν ῇῇ καρδίᾳ μου αἱ Παρακλήσεις σου ὔὔφραναν τὴν ψυχν μου.

20 mio.

21 θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου καὶ αἷμα ἀθῷον καοτατι΃καοτατι

22 καὶ ἐγένετό μοι Κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ Θεός μολημνς μοημ

23 καὶ ἀποδώσει Αὐτοῖς ύύριος ὴὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ κατὰ ὴὴν πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ ὐὐτοὺς ύύριος ὁ θεὁς.