Bønnebog 330 sider

8,50 

Bønnebog 330 sider som en kirkelig bog, den har til formål at dække hovedformålet med sin genre.

10 på lager

9605500590 9605500590GTIN: 9605500590 Produkt kode: 7343817854 kategorier: , , Mærkater: ,

beskrivelse

Bønnebog 330 sider

Bønner κυκλοφορούν εις πολλάς εκδόσεις, με εποικοδομητικόν πάντοτε σκοπόν.

Denne nye bønnebog har som en kirkelig bog til formål at dække hovedformålet af sin art, som en religiøs bog. At hjælpe den troende med at helbrede sit ønske om at kommunikere med Skaberen.

Προσευχόμενος κατά μονάς, εν παντί καιρώ και τόπω, επισύρων την Θείαν Χάριν και αποδεχόμενος τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.

Indhold

Forord 5
Πώς οφείλομεν να σημειωνώμεθα δια του σημείου του Σταυρού 7
Το Σύμβολον της Πίστεως 12
Εωθιναί Προσευχαί 13
Ακολουθία του καθ’ ημέραν Μεσονυκτικού 21
Ακολουθία του Όρθρου 34
Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος 58
Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια 61
Απολυτίκια Αναστάσιμα, Θεοτόκια 79
Απολυτίκια, Θεοτόκια, Κοντάκια Εβδομάδος 84
Ευχή εκ των Δογμάτων του αγίου Διονυσίου 91
Αι εννέα Ωδαί 98
Ακολουθία των Ωρών (Α’, Γ’ και ΣΤ’) 123
Ακολουθία της Θ’ Ώρας 142
Sekvens af vesper 153
Micron Apodeipnon 167

Οι 24 Οίκοι της Θεοτόκου 186
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 205
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 223
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 240

Προσευχαί:
α) Εις τα Σχολεία. β) Τραπέζης. γ) Εσπεριναί 275
Στιχηρά Προσόμοια, Καθίσματα, Απολυτίκια και δοξαστικά εις:
α) Ανωνύμους Αγίους, β) Αποστόλους, γ) Προφήτην, δ) Μάρτυρα, ε) Ιεράρχην, στ) Ιερομάρτυρα, ζ) Όσιον, η) Όσιους και λοιπούς Πατέρας 284

Δοξαστικά και Θεοτόκια πανηγυρικά εις:
α) Απόστολον, β) Προφήτην, γ) Μάρτυρα, δ) Ιεράρχην, ε) Ιερομάρτυρα, στ) Όσιον, ζ) Τους Αγίους Πάντας 306
Ευχαριστία μεθ’ ικεσίας εις την Πανάχραντον Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν την Ζωοδόχον Πηγήν 311

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα 315

Επίκλησις του θείου Ελέους 316

Αξία και δύναμις της Προσευχής 320

Πίναξ νηστειών 324

Αι Αγρυπνίαι του έτους 325

Ansøgning om bøn

Aften bøn pdf

Hellig bøn bog pdf

Bøn til særlige lejligheder pdf

Min bønnebog

Bøn oversættelse

Ortodokse bederum

Bøn for den simple kristne

Fuldstændig bøn fra Natten

komplet fra Nat- og Dagsekvensen

fra Natrækken s

Vi beder om hans ære

bedende Theon

af den ortodokse kristne

Bønnens Gud

Triodion af Apostolsk Ministerium Store Fastelavn

Ortodokse bøn

Sefkhitarion Ed Synaxaristis

systematisk bøn, som han lærte os

mikron prosefhitarion Mikron Prosefhitarion

Gud med systematisk bøn som

Guds gennem systematisk bøn

med systematisk bøn som os

Mere information

Vægt 0,500 kg
dimensioner 17 × 12,5 × 2 cm

Selskab

PAPADIMITRIOU PUBLIKATIONER

Bønnebog

Bønnebog 330 sider

8,50 

10 på lager